Робота з батьками


Тема батьківських зборів: «Людина залишає себе в людині»

Форма проведення: година спілкування

Мета: сприяння формуванню морально-етичних цінностей через родинні стосунки, власний батьківський приклад тощо

Методи та прийоми: метод створення виховуючих ситуацій, робота в малих группах, бесіда, дискусія; вправи «асоціативний кущ», «кошик якостей»

Попередня робота: до заходу підготувати дитячі інтерв'ю на тему «Яку людину можна назвати патріотом?»; стікери у формі плодів; завдання для батьків: принести матеріали для колажу про родинні свята, презентацію віршованого збірника учнівських творів

Хід заходу

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
1.Слово вчителя: (читає уривок з оповідання В. Сухомлинського)
Давно це було… В одному селі дівчата і жінки вирішили показати
свою майстерність. Домовились, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: рушник, полотно, скатертину тощо.
У призначений день усі дівчата і жінки прийшли на майдан. Принесли багато дивовижних речей. У старих людей, яким громада доручила назвати найкращих майстринь, очі розбіглися: багато було талановитих жінок і дівчат. Дружини і доньки багатіїв принесли вишиті золотом і сріблом шов -кові покривала, тонкі мережані завіски, на яких були вив'язані дивовижні птахи.
Але переможницею стала дружина бідняка - Марина. Вона не принесла ні вишитого рушника, ні мережива, хоч усе це вміла чудово робити. Вона
привела п'ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів - заспівала, защебета ла пташка, як жива. Всі стояли на майдані, не поворухнувшись, усіх зачару -вала пісня, і раптом у блакитному небі заспівав справжній, живий жайворо -нок, якого привабив спів на землі.
«Хто творить розумну і добру людину - найкращий майстер» -таке було рішення стариків.
Кожен, хто має дітей, усвідомлює: виховання дітей не лише найважли віше, але, мабуть, і найскладніше наше завдання. «Якщо хочеш залишитися в серці людському - виховай своїх дітей»,- повчає великий український педагог В. Сухомлинський. Істина ця для вас не нова.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Вправа «Кошик якостей»
Слово вчителя:
У мене в руках кошик, а у вас - стікери у формі різних плодів. Будь ласка, на стікерах напишить одну людську якість, яку ви дуже бажаєте виховати в своїй дитині. А я буду йти з кошиком і збирати врожай – ви складаєте плоди до кошика, промовляючи написане.

Висновки після вправи. Вчитель на дошці прикріплює стікери, що запов- нювали батьки. Як правило, нажаль, таку моральну якість, як патріотизм, батьки згадують не часто.

Вправа «Асоціативний кущ»
Запропонувати батькам виконати вправу «Асоціативний кущ» .

Батьки підбирають слова, що асоціюються в їх розумінні зі словом - патріотизм. (Взагалі це: любов до країни, родинні почуття, знання історії свого народу, родоводу, почуття обов’язку, повага до літніх людей, ветера -нів тощо)
Класний керівник пропонує послухати аудіозаписи, що були зроблені
напередодні, з висловлюваннями учнів класу про те, яку людину можна вважати патріотом. Обговорюються вислови дітей разом з батьками.

Слово вчителя:
- Чи кануть такі поняття як «патріотизм», «патріот», «почуття патріо –тизму», Батьківщина, Вітчизна, «громадянин», «почуття обов'язку» у наше минуле?
- Як пробуджувати в дитині почуття любові до Батьківщини?
- Так, саме «пробуджувати», тому що це почуття є в кожній душі, лише треба його тільки підсилювати. Заставити любити неможливо! Любов треба виховувати! Як? Про це наш сьогоднішній захід.


Слово вчителя:
Питання не в тому, потрібний нам патріотизм чи ні. Усіляка країна стане руїнами, якщо її громадян не об'єднує прихільність до землі, на якій вони мешкають, бажання зробити цю землю ще кращою. Ми звикли пишатися ратними перемогами, але не військові досягнення роблять країну багатою та щасливою. Її робить такою – народ, що проживає в ній, його духовні цінності.
Ми справедливо пишаємось нашою культурою, але чомусь вона не
захистила нас від пияцтва та наркоманії, не позбавила нас від хамства, лихослів'я та вульгарності. Мабуть теперишній патріотизм полягає не тільки у поважному ставленні до нашої історії, а й у повазі до себе, як до особистос ті, в повазі до оточуючих, як своїх співвітчизників, і, взагалом, до своєї країни такої, такою вона є, з її досягненнями, недоліками та поразками.

Робота в малих групах «Ази сімейного патріотичного виховання»
Об’єднати батьків у групи по три сім’ї, запропонувати відповісти на питання: «Сімейні прийоми виховання національної свідомості, національної гідності та самосвідомості», викласти в тезах необхідність гарного навчання в школі з позиції патриотичних почуттів.
(групи працюють впродовж п’яти хвилин, потім презентують свої наробки)
Слово вчителя: (класний керівник підводить підсумок за результатами батьківських презентацій).
Частіше кажіть дітям, що учень, маючий низький рівень навчання просто є знахідкою для ворогів України, які хочуть загодувати нас гамбур герами та залити пивом, щоб ми були бездумними виконавцями їх бажань.
Та не забувайте бути прикладом для своїх дітей, прикладом порядності, доб -роти, чуйності.


Слово вчителя:
Виховання майбутнього громадянина починається в сім’ї. Саме тут закладається духовна основа особистості, прищеплюється любов до Батьків- щини, роду і народу, батьки змалечку вчать дітей шанувати історію, культу- ру, рідну мову.
Як безцінний скарб передається з покоління в покоління пам’ять роду. Зберегти її від байдужості, передати у спадок онукам – ось наше завдання. Це і є процесс сімейного патріотичного виховання. Тож, давайте зараз створимо спільний коллаж «Наші родинні свята».
(Випуск спільного коллажу «Наші родинні свята». Батьківський коментар до коллажу.)


ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

5. Слово вчителя:
Спілкуйтесь зі своїми дітками, нехай не вулиця і не телебачення будуть для них джерелом істини, а саме ви. Дивіться з ними фільми вашого дитин -ства - добрі, чисті, мужні. Не забувайте про дідусів і бабусь, а потім і діти ваші не забудуть про вас. Саме в людині залишається людина.
Зараз я хочу познайомити Вас з високими результатами сумісного виховного впливу батьків та школи саме в патріотичному вихованні. Це віршований збірник творів учнів школи, присвячений людям, у житті яких був страшний період – війна.

(Презентація учнями классу віршованого збірника)

Підходить до кінця час нашого спілкування. Сьогодні ми ближче познайомились, зробили крок назустріч один одному у нелегкій справі виховання молодих патріотів. Саме такий, сумісний: школа і сім’я, підхід у вихованні принесе найкращі плоди.

Використані джерела:
1. В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко та ін. Класний керівник у сучасній школі: Методичний посібник. К.:Інститут змісту та методів навчання, 1996. – 156 с.
2. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Упоряр. Л.Галицька.-К.:Ред. Загальнопед. Газ.,2005.-128с.
3. Організація робот из батьками. Упорядники: Юзефик Л.О., Купина Н.М. – Тернопіль: Астон, 2002.-168 с.
Навчіть мою дитину любити Україну!


Джерело: http://e-ranok.com.ua/upload/o208010u_batkivski-zbori_4-kl_demo.pdf

Батьківські збори «Виховання дитини як громадянина України»
Мета: ознайомити батьків із науково обґрунтованими підходами до вирішення проблеми формування у дітей свідомості громадянина, патріота, професіонала, тобто соціально активної особистості, здатної до самостійного життєвого вибору на основі гуманізації цінностей; націлити батьків на створення в сім’ях умов, які допомагатимуть виховувати свідомого й компетентного громадянина, повноправного члена громадянського суспільства.
Підготовка. Під час класних годин учні заповнюють анкети «Що таке патріотизм», «Громадянська компетентність». Обробка результатів мікродосліджень.Х І Д З Б О Р І В


I. Оголошення теми. Пояснення актуальності проблем
Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється водночас процесом народження нації. Для України, яка є поліетнічною державою, громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що воно покликане сприяти формуванню соборності України, яка є серцевиною української національної ідеї. Саме на базі демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, можливе об’єднання різних етносів і регіонів країни задля розбудови й вдосконалення суверенної, демократичної держави, громадянського суспільства. Ці процеси вимагають громадянської культури. Громадянська культура особистості – якість, що характеризує людину як свідомого й активного громадянина. У процесі виховання громадянина так важливо, щоб у дитини через глибоке усвідомлення свого власного «Я» боліло серце за те, що відбувається навколо неї та поруч із нею, щоб вона з дитинства переживала, відчувала громадянські радощі та громадянські прикрощі, була відповідальною та дієвою.
Найважливіша функція сім’ї – виховання і розвиток дітей, соціалізація підростаючого покоління. Перші уроки громадянськості діти отримують в сім’ї. Від того, як будуються відносини в сім’ї, які цінності, інтереси тут знаходяться на першому плані, залежить, якими виростуть діти. Життя кожної сім’ї – це частинка життя країни. Для виховання громадянськості необхідно, що сім’я жила в єдиному ритмі з усім народом, щоб цілі, прагнення і турботи народу були і її цілями, прагненнями і турботами. Дитина поступово входить у світ великих соціальних ідей і почуттів. Крок за кроком у дитини формується почуття обов’язку перед батьками, школою, Вітчизною. Тому найбільш повноцінне суспільне виховання – шкільно-сімейне виховання. Сім’я з існуючими в ній взаємовідносинами між дітьми і батьками – перша школа інтелектуального, морального, естетичного та фізичного виховання. Духовне, моральне й патріотичне багатство сімейного життя – найважливіша умова успішного виховання дитини і в домашніх умовах, і в школі.
II. Ознайомлення з інформацією
1. Оголошення результатів анкетування
2. Загальна інформація про рівень громадянської компетентності учнів класу
3. Визначення понять «громадянин», «патріот»
4. Обговорення з батьками ситуацій за методикою «Проблемний КЕЙС»


КЕЙС 1. Утворилася молода родина. Чоловік – з Прикарпаття, дружина – з Луганщини, маленькі двійнятка Петрик і Марійка. Молодята обговорюють важливе для них питання : якою мовою мають спілкуватися вони між собою, вони з дітьми та діти між собою, коли трохи підростуть.
Запитання:
- Як у вашій родині відбувається формування патріотичних рис у дитини?
- Як повинно вирішуватися мовне питання в рамках регіону, країни?


КЕЙС 2. У звичайний клас звичайної української школи прибуває новенький хлопчик, який народився й жив у Канаді. На відміну від своїх однокласників, він спілкується з усіма дуже гарною, правильною українською мовою, непогано знається на суто українській літературі і навіть класичній музиці, добрий знавець української історії. У Гната (так звуть хлопчину) за два роки навчання в Україні склалися хороші стосунки з однолітками, він – активний учасник шкільного життя. На чергових виборах керівних посад шкільного самоврядування він виставив свою кандидатуру на посаду Президента школи.
Запитання
- Чи правильне рішення прийняв Гнат, виставивши свою кандидатуру?
- Як,на вашу думку, складеться політична кар’єра Гната у школі далі? Чи є в нього шанси стати переможцем у виборчих перегонах?
- Чи має бути справжнім патріотом Президент шкільної республіки?
- Якої інформації не вистачає вам, щоб визначитися, чи є Гнат справжнім патріотом?
- Яка земля є для Гната справжньою Батьківщиною?
- Чи є ви патріотами свого рідного краю? Якщо так, то в чому це проявляється?
5. Рекомендації батькам «Як виховати маленького патріота»
1. Виховання маленького патріота починається з найближчого для нього – рідного дому, вулиці, де він мешкає, дитячого садка, школи.
2. Звертайте увагу дитини на красу рідного міста.
3. Під час прогулянок розповідайте, що знаходиться на вашій вулиці, поговоріть про значення кожного об’єкту.
4. Дайте уявлення про роботу суспільних організацій, відмітьте цінність їхньої праці.
5. Разом з дитиною беріть участь у праці з благоустрою та озелененні свого подвір’я, міста.
6. Розширюйте власний кругозір.
7. Навчайте дитину правильно оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей.
8. Залучайте дитину до читання книг про Батьківщину, героїв, традиції, культуру свого народу.
9. Батьки і діти можуть знайти багато цікавих спільних занять: спорт, туризм, колекціонування, відвідування театру й кіно.
III. Підсумок
Рішення зборів:
1.Сприяти формуванню у дітей свідомості громадянина, патріота, професіонала, повноправного члена громадянського суспільства.
2. У житті класного колективу і в сім’ї підтримувати процес становлення дитини як громадянина України та справжнього патріота.
3.Опрацювання батьками «Пам’ятки для батьків» щодо обговорюваної проблеми.


Батьківські збори«Громадянин виховується з дитинства»

Мета:


 • залучити батьків до обговорення питань патріотичного виховання дошкільнят,
 • розкрити сутність і значення праці батьків та педагогів з патріотичного виховання дітей.


Попередня робота:


 1. Анкетування батьків з проблеми патріотичного виховання, обговорюваної на зборах.
 2. Виготовлення пам'яток на тему зборів.
 3. Фотовиставка "Моє рідне місто Київ".
 4. Консультації для батьків з проблеми патріотичного виховання дітей початкової школи, історичні довідки про місто Київ.


Хід зборів


 1. Вступ.


    Вихователь знайомить батьків з фотовиставкою, дякує за повні щирі відповіді на анкету, коротко резюмує отримані відомості.


 1. Концерт дітей для батьків 
 2. Круглий стіл. Дискусія "яку людину ми називаємо громадянином?"


    Бути громадянином - значить свідомо і активно виконувати цивільні обов'язки і громадянський обов'язок перед суспільством, Батьківщиною, володіти такими якостями особистості, як патріотизм, гуманне ставлення до людей.

    Зачатки цих якостей треба формувати в дитині якомога раніше.

    Дитина вперше відкриває Батьківщину в сім'ї. Це найближче його оточення, де він черпає такі поняття, як "праця", "обов'язок", "честь", "Батьківщина".
    Відчуття Батьківщини починається в дитини з відносини до найближчих людей - батька, матері, дідуся, бабусі. Це коріння, що зв'язують його з рідним домом і найближчим оточенням.

    Патріотичне виховання необхідно для будь-якого народу, будь-якій державі, інакше вони приречені на загибель. Однак здійснюватися це виховання має дуже чуйно і тактовно, і займатися нею треба спільно, з малих років прищеплюючи дитині повагу і любов до рідної землі.
    Сформувати моральну основу і допомогти дитині успішно увійти в сучасний світ, посісти гідне місце в системі відносин з оточуючими неможливо без виховання любові до близьких і своєї батьківщини, поваги до традицій і цінностей свого народу, доброти і милосердя.

     У дитячому садку проводиться робота по розширенню уявлень дітей про рідну країну, про звичаї та культуру свого народу. Велике значення надається вивченню російської символіки, гербів. Діти знайомляться з різноманіттям природи нашої країни, різними професіями, отримують перші знання про нашому місті.

     Перш ніж дитина почне сприймати себе як громадянин, йому потрібно допомогти в усвідомленні свого власного "я", своєї сім'ї, своїх коренів - того, що близьке, знайоме, зрозуміло. Сім'я займає провідне місце в системі патріотичного виховання. У сім'ї, як первісної осередку суспільства починається процес виховання особистості, формування і розвитку патріотизму, який надалі триває в освітніх установах.

    Починаючи з молодшого віку, педагоги дитячого садка ведуть роботу з формування у дітей уявлень про себе як про особистість, яка має право на індивідуальні відмінності від інших. Однією з таких відмінностей є ім'я дитини. Показати різноманітність імен дозволяють спеціально організовані заняття, дидактичні ігри та вправи, а також інші види дитячої діяльності.

    Така робота дозволяє допомогти дитині усвідомити власну індивідуальність, підвищити самооцінку, зрозуміти власну значущість в серцях своїх батьків. Дорослі пояснюють, що означає ім'я дитини, чому воно вибрано, наводять приклади, як лагідно можна назвати.

    Відчуття Батьківщини починається з захоплення тим, що бачить перед собою маленький людина, чим він дивується і що викликає відгук у його душі. З молодшого віку вихователі знайомлять дітей з найближчим оточенням - дитячим садком, його працівниками, з професіями в дитячому саду, вулицями, будівлями, будівлями, рідним містом... Треба показати дитині, що наше місто славиться своєю історією, пам'ятками, кращими людьми. Важливо, щоб улюблений місто постав перед дитиною як саме дороге, красиве, неповторне.


 1. Прослуховування диктофонного запису з розповідями дітей «Я люблю своє місто Київ». Гра для батьків «Дізнайся по голосу»
 2. Вікторина для батьків на тему "чи Знаєте Ви своє місто?" (гра «Ромашка», питання написані з виворітного боку пелюсток).
 • Назвіть дату заснування Києва  
 • Хто заснував наше місто і за чиїм наказом?


 • Що означає назва нашого міста?


 • Що зображено на гербі міста і що цей символ означає? 
 1. Музична пауза. Гімн міста. Слухання.
 2. Знайомство батьків з народними прислів'ями у відповідності з темою зборів:


 • Любов до Батьківщини сильніше смерті.
 • Людина без Батьківщини - соловей без пісні.
 • Бережи рідну землю, як мати кохану.
 • Посіяне вчасно перлами зійде.
 • Вдома стіни допомагають.
 • Без кореня й полин не росте.
 • Всяка сосна своєму бору шумить.
 1. Пам'ятка для батьків "Відомі люди про виховання любові до Батьківщини"


"У вашій родині і під вашим керівництвом росте майбутній громадянин, майбутній діяч і майбутній борець... Все, що відбувається в країні, через вашу душу і вашу думку повинно приходити до дітей" (А.С.Макаренко)

"Є багато пологів освіти, але вище за все стоїть моральне виховання, яке робить нас людиною" (В.бєлінський)

"Посійте вчинок - пожнете звичку, посійте звичку - пожнете характер, посійте характер - і ви пожнете долю" (Вільям Теккерей)

"Світлі дні дитячих вражень, отриманих від спілкування з рідною природою, проводжають людину в життя і укріплюють в ньому бажання віддати свої сили служінню Батьківщині" (А.И.Герцен)

«Справжня школа виховання сердечності, душевності і чуйності є сім'я; ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер є випробуванням людяності" (В. сухомлинський). 1. Підведення підсумків. Різне.


Пам'ятка для батьків


 • "Відомі люди про виховання любові до Батьківщини"


"У вашій родині і під вашим керівництвом росте майбутній громадянин, майбутній діяч і майбутній борець... Все, що відбувається в країні, через вашу душу і вашу думку повинно приходити до дітей" (А.С.Макаренко).

"Є багато пологів освіти, але вище за все стоїть моральне виховання, яке робить нас людиною" (В.бєлінський).

"Посійте вчинок - пожнете звичку, посійте звичку - пожнете характер, посійте характер - і ви пожнете долю" (Вільям Теккерей).

"Світлі дні дитячих вражень, отриманих від спілкування з рідною природою, проводжають людину в життя і укріплюють в ньому бажання віддати свої сили служінню Батьківщині" (А.И.Герцен).

«Справжня школа виховання сердечності, душевності і чуйності є сім'я; ставлення до матері, батька, дідуся, бабусі, братів, сестер є випробуванням людяності" (В. сухомлинський).


Анкета для батьків з проблеми патріотичного виховання 


 1. Як Ви знайомите дітей з навколишнім світом?
 2. Чи виховуєте Ви у своєї дитини дбайливе ставлення до природи рідного краю - чи бере участь Ваш дитина в роботі на городі, доглядає за тваринами, за квітами?
 3. Розмовляєте Ви про рідному місті?
 4. Буваєте на святах, присвячених Дню міста?
 5. Як часто Ви з дітьми слухаєте (співаєте, розповідаєте) пісні, вірші про Батьківщину, про природу рідної країни;
 6. Робите виїзди на природу;
 7. Спільно читаєте книги;
 8. Дивіться телевізор;
 9. На Ваш погляд, чи володієте Ви достатньою інформацією про рідній країні, місті, щоб відповісти на виникаючі у дитини питання?
 10. Чи потрібна Вам допомога педагогів в отриманні інформації про рідній країні, місті; в чомусь ще?